Harmonogram zajęć w ramach IV edycji AMP „Języki od kuchni”

30.11.2019 – język niderlandzki, inauguracja IV edycji Akademii (11:00-13:00)
07.12.2019 – język rosyjski (11:00-12:30)
11.01.2019 – język niemiecki (11:00-12:30)
14.03.2020 – język angielski (11:00-12:30)
21.03.2020 – język francuski (11:00-12:30)
4.04.2020 – język czeski (11:00-12:30)
18.04.2020 – język hiszpański (11:00-12:30)
25.04.2020 – język chiński, zakończenie IV edycji AMP (11:00-13:00)

Każde zajęcia w ramach Akademii Młodego Poligloty to spotkanie z innym językiem obcym, który wcale taki „obcy” być nie musi 🙂

*Organizatorzy w wyjątkowych i niezależnych od nich przypadkach zastrzegają sobie prawo do modyfikacji harmonogramu zajęć (p. 12 Regulaminu AMP)